Kadra pedagogiczna - rok szkolny 2016/17

Beata Jaremek
Nauczany przedmiot: biologia, geografia, edukacja dla bezpieczeństwa

Stanowisko: Dyrektor Szkoły

Elżbieta Bielak
Nauczany przedmiot: język polski

Funkcja: Opiekun biblioteki szkolnej, opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu

Wychowawca klasy II

Anna Kowalik
Nauczany przedmiot: język angielski

Wychowawca klasy I

Funkcja: Koordynator ds. bezpieczeństwa

Alicja Żurek
Nauczany przedmiot: matematyka, fizyka

Wychowawca klasy III

Jan Sternik
Nauczany przedmiot: historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie

Funkcja: Opiekun Drużyny Harcerskiej "Ananke"

Małgorzata Typińska
Nauczany przedmiot: matematyka, etyka, informatyka

Funkcja: Opiekun gazetki szkolnej

Danuta Wrona
Nauczany przedmiot: geografia, wychowanie fizyczne

Funkcja: Opiekun Samorządu Uczniowskiego

ks. Marcin Smalec
Nauczany przedmiot: religia
Jadwiga Litkowska
Nauczany przedmiot: muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne
Elżbieta Jaremek
Nauczany przedmiot: chemia, zajęcia techniczne
Bartłomiej Wróblewski
Nauczany przedmiot: język niemiecki, informatyka

Funkcja: Administrator strony internetowej