Plan lekcji klasy III
rok szkolny 2016/17Poniedziałek

Wtorek

Geografia
102
Matematyka
201
Język polski
106
Chemia
204
J.niemiecki (M) / J.angielski (S)
202/102
Wychowanie fizyczne
 
Zajęcia artystyczne
204
Biologia
102
Matematyka
201
Fizyka
201
Zajęcia Rekreacyjno-Zdrowotne
 
Język polski
106
Historia
102
-----
 

Środa

Czwartek

Język polski
106
Edukacja dla bezpieczeństwa
102
Informatyka (S) / J.angielski (M)
210/202
J.niemiecki (M) / J.angielski (S)
202/102
Matematyka
202/102
Religia / Etyka
106/104A
Godzina wychowawcza
201
Matematyka
201
Informatyka (M) / J.angielski (S)
201/202
Historia
204
Język polski
106
Zajecia Rekreacyjno-Zdrowotne
 
Wiedza o społeczeństwie
106
Wychowanie do życia w rodzinie
106

Piątek

Wychowanie fizyczne
 
Religia / Etyka
102/104A
Język polski
106
Matematyka
201
J.niemiecki (M) / J.angielski (S)
202/102
Zajęcia techniczne
204
J.niemiecki (S) / J.angielski (M)
202/102

Lista nauczycieli:

Język polski Elżbieta Bielak
Matematyka Alicja Żurek
Język angielski Anna Kowalik
Język niemiecki Bartłomiej Wróblewski
Historia Jan Sternik
Wiedza
o społeczeństwie
Jan Sternik
Fizyka Alicja Żurek
Chemia Elżbieta Jaremek
Biologia Beata Jaremek
Geografia Danuta Wrona
Wychowanie fizyczne Danuta Wrona
Religia ks. Marcin Smalec
Informatyka Małgorzata Typińska
Zajęcia techniczne Elżbieta Jaremek
Zajęcia artystyczne Jadwiga Litkowska
Edukacja dla bezpieczeństwa Beata Jaremek
Etyka Małgorzata Typińska