Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych
na rok szkolny 2017/18

WAŻNE !!!
KAŻDY ABSOLWENT OTRZYMUJE JEDYNIE ORYGINAŁY DOKUMENTÓW (ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA GIMNAZJUM I ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO) I NIMI SIĘ POSŁUGUJE. KOPIE DOKUMENTÓW OTRZYMUJĄ TYLKO UCZNIOWIE, KTÓRZY ZGŁOSZĄ DO KOORDYNATORA REKRUTACJI NAZWY SZKÓŁ SPOZA SYSTEMU FIRMY VULCAN.

STRONA, NA KTÓREJ SIĘ LOGUJECIE I WYKONUJECIE WSZYSTKIE CZYNNOŚCI TO:
https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat


Podstawowe terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych pojawią się zaraz po opublikowaniu przez Kuratora Oświaty w Lublinie.