Samorząd Uczniowski
rok szkolny 2016/17

Opiekun: Danuta Wrona

Przewodniczący: Kacper Konofał

Zastępca przewodniczącego: Paulina Pyzik

Skarbnik: Kinga Konofał
Rzecznik Praw Ucznia: Dawid Lipiec

Sekcja kulturalno-rozrywkowa:
Emilia Szymaszek
Kamil Golec
Kamila Włoch
Daniel Wędzina
Dominik Czerniakowski

Sekcja dekoracyjna:
Kamila Włoch
Milena Chachaj
Emilia Szymaszek
Paulina Pyzik
Aleksandra Dryglak
Michał Łukaszuk

Sekcja sportowa:
Dominik Czerniakowski
Bartłomiej Wlizło
Kamil Golec


Plan pracy w roku szkolnym 2016/17
Miesiąc
Zadania
Formy realizacji
Odpowiedzialni
W
R
Z
E
S
I
E
Ń
1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017    
2. Wybory do Samorządów Klasowych. -> wybory klasowe (organizacja pracy w ramach godzin wychowawczych klasy) wychowawcy klas
3. Wybory do Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017 -> wybór przedstawicieli poszczególnych klas do Zarządu Samorządu Uczniowskiego, wybór opiekuna
-> przeprowadzenie wyborów szkolnych; głosowanie uczniów
opiekun, dyrektor, SU
4. Zorganizowanie dyżurów na korytarzu szkolnym -> opracowanie harmonogramu dyżurów opiekun SU, członkowie SU
5. Dzień chłopaka -> zorganizowanie imprez klasowych
-> apel z życzeniami dla chłopaków
Zarząd SU, wychowawcy klas
P
A
Ź
D
Z
I
E
R
N
I
K
1. Opracowanie Planu Pracy Samorządu Uczniowskiego -> spotkanie wybranych przedstawicieli SU; wybór wg regulaminu SU oraz poprzez głosowanie jawne prezydium samorządu, czyli: przewodniczącego, zastępcy, sekretarza - podział samorządu na sekcje: dekoracyjną, kulturalno-rozrywkową, sportową i określenie zadań każdej z nich
-> aktualizacja planu pracy oraz zebranie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy na rok 2016/2017
-> ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonanie
opiekun SU, Zarząd Samorządu Uczniowskiego
2. Dzień Edukacji Narodowej -> włączenie się w organizację apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej
-> złożenie życzeń pracownikom szkoły
opiekun SU, Zarząd SU
3. Otrzęsiny - przyjęcie pierwszoklasistów do grona gimnazjalistów - impreza integracyjna -> opracowanie harmonogramu
-> przygotowanie dekoracji
-> zorganizowanie uroczystości ślubowania uczniów klasy pierwszej i zabawy przyjmującej ich do grona społeczności gimnazjalnej
opiekun SU, Zarząd SU
4. Dzień "muffinka" -> prezentacja wypieków oraz poczęstunek młodzieży szkolnej muffinkami przygotowanymi przez Zarząd SU, wymiana doświadczeń kulinarnych opiekun SU, Zarząd SU
L
I
S
T
O
P
A
D
1. Obchody Narodowego Święta Niepodległości -> udział przedstawicieli samorządu w uroczystościach kościelnych i gminnych organizowanych corocznie z okazji Święta Niepodległości opiekun SU, dyrektor, przedstawiciele SU
2. Międzynarodowy Dzień Tolerancji -> przygotowanie apelu szkolnego; zaangażowanie uczniów poszczególnych klas do aktywnego uczestnictwa, przygotowanie scenek tematycznych Zarząd SU, opiekun, wychowawcy
3. Andrzejki w naszej szkole -> andrzejkowe wróżby; dyskoteka Opiekun, Zarząd SU, Samorządy klasowe
4. Udział w ogólnopolskiej akcji "Góra Grosza" -> zorganizowanie i przeprowadzenie akcji
-> zliczenie zebranych funduszy
-> podsumowanie akcji, wyróżnienie najaktywniejszej klasy
Opiekun, Zarząd SU, Samorządy klasowe, wychowawcy
G
R
U
D
Z
I
E
Ń
1. Szkolne Mikołajki -> konkurs na najciekawszy list do Św. Mikołaja
-> zorganizowanie imprez klasowych
Zarząd SU, wychowawcy
2. W świątecznym nastroju -> wykonanie kartek świątecznych
-> konkurs na najładniejszy stroik
-> życzenia dla uczniów i pracowników szkoły
Zarząd SU, wychowawcy, wolontariat
3. Szkolne rozgrywki sportowe w piłkę ręczną -> zorganizowanie szkolnych rozgrywek sportowych opiekun SU, sekcja sportowa, nauczyciele w-f
S
T
Y
C
Z
E
Ń
1. Włączenie się w akcję "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy" -> Czynny udział w akcji "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy", przekazanie pieniędzy na konto WOŚP Zarząd SU, opiekun SU
2. Podsumowanie pracy SU w pierwszym semestrze roku szkolnego 2016/17 -> omówienie efektów pracy SU
->sprawozdanie z działalności SU
Zarząd SU, opiekun SU
3. Bal gimnazjalisty -> zorganizowanie imprezy integracyjnej dla młodzieży gimnazjalnej Zarząd SU, opiekun SU
L
U
T
Y
1. Szkolne Walentynki -> zorganizowanie walentynkowej poczty zakochanych
-> apel walentynkowy
-> dyskoteka
Opiekun SU, Zarząd SU
M
A
R
Z
E
C
1. Dzień Kobiet w naszej szkole -> akademia z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu chłopców z naszej szkoły Zarząd SU
2. Dzień Projektów -> udział w organizacji szkolnego Dnia Projektów Zarząd SU, koordynator projektów
K
W
I
E
C
I
E
Ń
1. Wielkanocne tradycje -> wykonanie stroików Wielkanocnych - konkurs międzyklasowy Opiekun SU, sekcja dekoracyjna, samorządy klasowe
2. Konkurs na najsympatyczniejszego ucznia oraz najmilszą uczennicę w szkole -> ogłoszenie konkursu, zapoznanie uczniów z regulaminem konkursu Zarząd SU, opiekun
M
A
J
1. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja -> współudział SU w przygotowaniu uroczystości szkolnej i gminnej Zarząd SU
2. Czy znasz prawa i obowiązki panujące w naszym gimnazjum? -> zorganizowanie debaty dla młodzieży na temat zasad i norm społecznych obowiązujących w szkole Zarząd SU, opiekun, wychowawcy
C
Z
E
R
W
I
E
C
1. Gimnazjada młodzieżowa - dzień sportu szkolnego -> pomoc w organizacji Dnia Sportu w szkole sekcja sportowa, nauczyciel w-f
2. Podsumowanie pracy SU za rok szkolny 2016/2017 -> podsumowanie działalności SU, omówienie efektów pracy SU
-> przygotowanie sprawozdania z działalności SU
Zarząd SU, opiekun SU
Działania stałe:
  1. organizowanie zebrań Zarządu Samorządu Uczniowskiego
  2. współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas
  3. współpraca z opiekunem gazetki szkolnej
  4. współudział w akcjach charytatywnych i własnych
  5. współudział w uroczystościach szkolnych i gminnych
  6. organizacja dyskotek według opracowanego harmonogramu